Hahnemühle


​Hahnemühle on ülemaailmselt tuntud paberitootmisettevõte, mis sai alguse 1584. aastal. Ettevõte pakub erinevaid Hahnemühle Digital FineArt Collection paberitüüpe, nagu bambuspaber, satiinpaber, fotokangas, matt kiudpaber ja teised. Sõltuvalt teie pinnavajadustest saate valida erinevat materjali, tekstuuri, värvi, kaalu jne.

Meie e-poe standardhind kehtib ühekordse ostu puhul. Kui kavatsete osta korduvalt või rohkem kui ühe rulli, võtke meiega ühendust ja me teeme teile isikliku ettevõtte konto koos täiendava allahindlusega.


Hahnemühle asutati juba 1584. aastal paberivabrikuna Lõuna-Alam-Saksi Sollingi kõrgustikul. Hahnemühle paberid on saadaval enam kui 130 riigis üle maailma. Tooteportfelli kuulub üle 500 erineva kunstnikupaberi liigi. 

Hahnemühle on kasutanud puhast allikavett alates 1584. aastast ja kasutab ainult esmast paberimassi, mis pärineb jätkusuutlikest ja FSC- või PEFC-puuistandustest. 

Kõik Hahnemühle paberid on sertifitseeritud sõltumatute instituutide poolt ja vastavad ISO standardi 16245 kõrgetele nõuetele paberi vananemiskindluse ja äärmise valguskindluse osas. Kõik arhiveerimiseks mõeldud paberid on happevabad ja ligniinivabad või alfa-tselluloosist. Ligniinivaba paber ei kolletu.
Iga paberitüüp peaks olema valguskindel vähemalt 100 aastat. Paberid läbivad spetsiaalsed testid Wilhelmi uurimisinstituudis või FOGRA uurimisinstituudis.

Lisaks sellele on Hahnemühle pabereid kasutatud aastakümneid tööstuslikus või tootmisprotsessis ning teaduslaboratooriumides.

Juba 1965. aastal oli Hahnemühle esimene paberitootja, kes tootis eranditult vegan kunstnikupabereid ning ei kasuta oma paberites ega tootmises loomseid liime ega muid loomseid substraate.
Tootmiseks kasutatav energia pärineb eranditult 100% taastuvatest allikatest.
Tänu jäätmesoojuse taaskasutussüsteemile on ahju heitkogused rohkem kui 40% alla seaduslike piirmäärade.

Sellised jätkusuutlikkuse sertifikaadid nagu ISO 14001 või EcoVadis tõendavad ettevõtte sotsiaalset vastutustundlikkust. 

Enamik Hahnemühle tarnijaid üle kogu maailma on sertifitseeritud - näiteks vastavalt metsade eest vastutava nõukogu (FSC) või metsasertifitseerimissüsteemide kinnitamise programmi (PEFC) suunistele. 
Hahnemühle eesmärk on saada 2030. aastaks esimeseks kliimaneutraalseks paberivabrikuks.


Hahnemühle founded back in 1584 as a paper mill in South Lower Saxony’s Solling uplands. Hahnemühle papers are available in more than 130 countries around the world. Product portfolio comprises more than 500 different kinds of artist paper. 

Hahnemühle has been using pure spring water since 1584. And only uses primary paper pulp that comes from sustainable and FSC- or PEFC wood plantations. 

All Hahnemühle papers have been certified by independent institutes and meet the high requirements of ISO standard 16245 for ageing resistance of paper and extreme light fastness. All papers designed for archival storage are acid-free and lignin-free or alpha-cellulose. Lignin-free paper does not yellow.
Each type of paper should be light resistant for at least 100 years. Papers undergo specialist tests at the Wilhelm Research Institute, or at the FOGRA Research Institute.

Furthermore, Hahnemühle papers have been used for decades in industrial production or manufacturing processes as well as in research laboratories

As early as 1965, Hahnemühle was the first paper manufacturer to produce exclusively vegan artists' papers and does not use animal glues or other animal substrates in its papers or manufacture.
Energy used for manufacturing comes exclusively from 100% renewable sources
Thanks to waste-heat recovery system, the emissions from furnace are below the legal limits, by more than 40%.

Sustainability ratings such as ISO 14001 or EcoVadis certification are proof of corporate social responsibility commitment. 

The majority of Hahnemühle suppliers, who are based all over the world, are certified – for example, in accordance with the guidelines stipulated by the Forest Stewardship Council (FSC) or the Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC). 
This is Hahnemühle's journey to becoming the first climate-neutral paper mill by 2030.


Vaata sortimenti